Profesjonalne kontrole techniczne obiektów budowlanych
przy zastosowaniu programu komputerowego „PRZEGLĄD”

Zakres kontroli technicznej obiektów budowlanych:

                                                - stan konstrukcyjno-budowlany;
                                                - instalacje centralnego ogrzewania;
                                                - instalacje zimnej i ciepłej wody;
                                                - instalacje kanalizacyjne;
                                                - przewody wentylacyjne;
                                                - estetyka obiektu i otoczenia;
                                                - identyfikacja i inwentaryzacja
                                                  wyrobów azbestowych;
                                                - stan konstrukcyjno-budowlany obiektu
                                                   wielkopowierzchniowego
                                                         do 31 maja  i  do 30 listopada.

Okresy kontroli technicznej obiektów budowlanych:

                                               - 1 roczna;
                                               - 5 letnia;
                                               - dodatkowa;
                                               - nadzwyczajna;
                                               - robocza (przed zimą) 2 razy w roku
                                                      do 31 maja  i  do 30 listopada.