Przedsiębiorstwo  Produkcyjno  Handlowo- Usługowe

 „ALUSIGMA”

inż. Józef  Kiełbowicz

TECHNOLOGIE I SYSTEMY ALUMINIOWE

59-700 Bolesławiec; ul. Tulipanowa 8

tel. 603 913 745 

alusigma@alusigma.pl

Korzystając z usług Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego ALUSIGMA
inż. Józef Kiełbowicz dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych niezbędnych do wystawiania faktur VAT przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ALUSIGMA inż. Józef Kiełbowicz
ul. Tulipanowa 8
59-700 Bolesławiec
NIP: 612 000 20 51
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Eurpejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Jednocześnie oświadczasz, że zostałeś poinformowany o przysługującym tobie prawie dostępu do treści twoich danych i ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Powierzone dane przetwarzane są tylko dla potrzeb firmy Alusigma
i nigdy nie są udostępniane innym podmiotom.