Spawanie TIG :

               W procesie spawania TIG spoina powstaje przez stopienie brzegów materiału rodzimego i spoiwa w postaci drutu za pomocą ciepła łuku elektrycznego jarzącego się  pomiędzy wolframowš elektrodą i spawanym przedmiotem.

    Powłoka gazu ochronnego (Argonu), podawana przez dyszę palnika wokół elektrody nietopliwej chroni jeziorko ciekłego metalu przed dostępem gazów z atmosfery (głównie tlenu i azotu). Ze względu na brak topnika spoina charakteryzuje się bardzo wysoka czystością i dobrymi właściwściami mechanicznymi.

Spawanie MIG

               Spawanie łukowe elektrodą topliwą w obojętnych osłonach gazowych, jest obecnie jedną z najpowszechniej stosowanych metod spajania metali. Elektroda topliwa podawana jest do strefy jarzenia łuku elektrycznego automatycznie co w połączeniu z obojętną chemicznie osłoną łuku zapewnia wysokš jakść spoiny. Metoda MIG może być wykorzystywana do wytwarzania wysokiej jakści połączeń aluminium i jego stopów.

Sprzęt:

Posiadamy w pełni profesjonalny osprzęt spawalniczy:

-Inwerterowa spawarka Kemppi MasterTig AC/DC 1600 Pulse

- Półautomat Mig Kempact 3000

-Maska spawalnicza 3M Speedglas 9002X

-Uchwyty spawalnicze chłodzone cieczą